Young Leaders Program (RV-Noblesse)

De samenleving verandert snel. De wereld van vandaag biedt veel kansen, maar brengt ook veel verwachtingen met zich mee. Er wordt verwacht dat jonge mensen regie kunnen voeren over hun eigen leven, flexibel kunnen schakelen, oplossingsgericht kunnen denken en uitstekend kunnen communiceren. De paardensport is buitengewoon geschikt om deze vaardigheden te ontwikkelen.

De omgang met paarden leert mensen helder te communiceren, consequent te zijn en het doorzettingsvermogen wordt op de proef gesteld. Discipline en plichtsbesef zijn normaal voor iedereen die paarden traint en verzorgt. Een paard is er altijd, 7 dagen per week, weer of geen weer. Deze leiderschapskwaliteiten die door paardensporters als vanzelfsprekend worden beschouwd, hebben een grote meerwaarde in de huidige maatschappij. Onderzoek heeft uitgewezen dat de omgang met paarden op elk niveau een beroep doet op sociale, mentale en maatschappelijke vaardigheden, die later in het leven van grote waarde zijn. Samengevat: De omgang met paarden ontwikkelt leiderschap.

DOELEN KNHS Young Leaders Program:

De KNHS levert een prominente bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd op het gebied van sociale, mentale en maatschappelijke vaardigheden met het ‘Young Leaders Program’. In dit programma ontmoeten sport en de maatschappij elkaar en worden deelnemers niet alleen fysiek uitgedaagd maar ontwikkelen ze tegelijkertijd waardevolle vaardigheden die bijdragen aan succesvolle deelname in de huidige maatschappij..

Het KNHS Young Leaders Program is gebaseerd op informeel leren en stelt zich ten doel:
Het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten, oftewel maatschappelijk waardevolle sociale, psychologische en pedagogische competenties, bij jonge mensen met een affiniteit voor paarden en paardensport tijdens een meerjarig programma.
Het opdoen van relevante bestuurlijke ervaring voor jonge mensen met een affiniteit voor paarden en paardensport.
Het stimuleren en ontwikkelen van verantwoordelijke, ondernemende, weerbare en zelfstandige mensen, die zowel in de hippische sport maar ook in de bredere maatschappij een dragende rol kunnen spelen
Het bieden van een springplank voor toekomstige hippische vrijwilligers en bestuurlijk talent.
Opbouw Young Leaders program
Het Young Leaders Program bestrijkt meerdere jaren en biedt een stappenplan van activiteiten, gerelateerd aan de omgeving van de paardensport (manege, vereniging en hippisch bestuur op regionaal en nationaal niveau). De activiteiten spelen in op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de deelnemers en sluiten op elkaar aan. Het programma bestaat uit vier “leiderschapsniveaus”, waarin jongeren worden uitgedaagd om hun kwaliteiten rondom leiderschap te ontwikkelen in de volgende vier niveaus:

Niveau 1: Helpen (richtlijn leeftijd 8 – 10 jaar)
Leren met plezier
Anderen ondersteunen
Toewijding ontwikkelen
Plichtbesef kweken
Niveau 2: Uitvoeren (richtlijn leeftijd 10 – 14 jaar)
Betrouwbaar zijn
Samen aan de slag gaan
Zorgvuldig en volhardend werken
Taken plannen
Duidelijk communiceren
Meedenken
Niveau 3: Organiseren (richtlijn leeftijd 14 – 18 jaar)
Samenwerken
Gepast communiceren
Oplossingsgericht handelen
Gedrag controleren
Overzicht houden
Gedisciplineerd werken
Zorg dragen
Niveau 4: Besturen (richtlijn leeftijd 18 – 21 jaar)
Leiding geven
Visie tonen
Motiveren
Verantwoordelijkheid dragen
Organiseren
Gedecideerd handelen
Coachen

De competenties worden ontwikkeld door middel van verschillende gethematiseerde activiteiten. Elke afgeronde activiteit wordt beloond met een “badge” op niveau 1 t/m 3 en met een “onderscheidingsteken” op niveau 4. De behaalde badges en onderscheidingstekens worden bijgehouden in een persoonlijk leerpaspoort. Jongeren worden gedurende het traject begeleid en ondersteund door medewerkers vanuit de sportaanbieder. Medewerkers worden speciaal bijgeschoold door de KNHS en NOC*NSF om het Young Leaders Program te begeleiden.

Voor wie is het Young Leaders Program?
Op de manege of het ruitersportcentrum staat een brede deelname van geïnteresseerde jongeren tussen 8 en 21 jaar centraal. Jeugdleden zijn vrij om in- en uit te stromen naar gelang hun leeftijd, ambitie en behoefte. Ze mogen gedurende hun hele jeugd deelnemen aan het programma, maar kunnen ook slechts enkele jaren meedoen, afhankelijk van hun eigen niveau, en voor zolang als wenselijk. De enige voorwaarde is dat deelnemers lid zijn van de KNHS. Het programma wordt alleen aangeboden op KNHS-verenigingen of -ruitersportcentra. Ook biedt participatie aan het programma mogelijkheid voor ‘bestuur stages’ voor oudere jeugdleden bij deelnemende paardensportaanbieders. Getalenteerde jongeren mogen doorstromen naar het regionaal niveau.

YOUNG LEADERS PROGRAM OP REGIONAAL NIVEAU
Het Young Leaders programma op regionaal niveau doelt op het waarderen en stimuleren van talent en ambitie op gebied van leiderschap. Elk jaar worden er getalenteerde jongeren tussen de 14 en 18 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan de Regionale Jeugd Sectie. Ze mogen deelnemen aan leiderschapsmodules voor gevorderden en mogen meedenken in de regio’s, zitten bij officiële regionale vergaderingen en hebben zeggenschap in het regionale jeugd- en algemeen beleid. 

YOUNG LEADERS PROGRAM OP Landelijk niveau
Aan het eind van het programma groeien de allerbesten van elke regio door naar de Centrale Jeugd Sectie. Deze ‘Young Leaders Talenten’ krijgen gedurende drie jaar (tot 21 jaar) individuele coaching en volgen persoonlijke ontwikkelingstrajecten. Elk jaar wordt vanuit hun midden een vertegenwoordiger voor het Federatie Bestuur gekozen. Samenvattend, de KNHS biedt jonge paardensporters op elk niveau kansen, naast de participatie in de paardensport, een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij.

info@hcsimonshaven.nl         Adres: Schuddebeursedijk 2   3212 LT   Simonshaven