Manege & Ruiterbond

Hippisch Centrum Simonshaven bestaat sinds 1996 en is een M&RB (Manege & Ruiter Bond) gecertificeerde veiligheids manege. Dat staat voor verantwoord paardrijden en gecontroleerde kwaliteit.

De M&RB is een samenwerkingsverbond van Maneges. Door de aangesloten bedrijven wordt het Manege ruiterpaspoort uitgegeven aan de aangesloten ruiters. Het Manege ruiterpaspoort is een document dat uitgegeven wordt door een manege die aan alle veiligheidseisen voldoet. Bij deze manege worden onder deskundige begeleiding opleidingen, cursussen, buitenritten, wedstrijden, en nog veel meer georganiseerd.

In het Manege ruiterpaspoort kan de totale ruitercarrière worden bijgehouden. Bij voldoende resultaat zal alles worden aangetekend en afgestempeld in dit ruiterpaspoort. Aan dit Manege ruiterpaspoort is tevens een ongevallen verzekering verbonden.
Veel plezier met de paarden en pony’s. Hun welzijn is belangrijk voor ons allen. Respect voor mens en dier gaat bij ons samen met gezelligheid en plezier! Daar staat de Manege & Ruiter Bond voor!

Keurmerk Welzijn & Veiligheid van de Manege & Ruiter Bond
Heb je als manege dit keurmerk, dan voldoet de locatie aan een aantal bouwtechnische eisen, zoals hoogte van de rijbaan en breedte van de in- en doorgangen. Andere voorbeelden zijn verplichting van de cap, gediplomeerde instructeurs, onderhoud aan het harnachement en afgeschermde stap- en trainingsmolens. Dit keurmerk bestaat sinds 2020 Maneges die aan dit keurmerk willen voldoen, krijgen een inspecteur van de Manege & Ruiter Bond, zijnde een dierenarts langs. Aangekondigd en onaangekondigd. Zij onderzoeken nauwgezet een aantal eisen op het gebied van voeding, huisvesting, gedrag en gezondheid. Scoort een manege voldoende op alle fronten, dan ontvangt dat bedrijf het keurmerk. Er is een herkeuring om het anderhalf jaar.

Keurmerk 1 215x400

info@hcsimonshaven.nl         Adres: Schuddebeursedijk 2   3212 LT   Simonshaven